Visa kỹ năng đặc định thời covid

Thực tập sinh được đổi nghề?
Bộ tư pháp Nhật đã phải phá vỡ qui tắc tiếp nhận TTS, cho đổi ngành nghề nếu công ty tiếp nhận hết việc, không còn muốn thuê mướn TTS hoặc bị phá sản.
Sẽ nhận đơn từ ngày 20-4.
Tư cách visa mới của các em TTS đổi ngành sẽ là Tokutei katsudo, hoạt động đặc biệt.

visa Kỹ năng đặc định
Lưu ý là tư cách này khác với visa Kỹ năng đặc định Tokutei Gino. Visa từ 1 tháng đến 1 năm tùy theo thời hạn còn lại ở Nhật. Tuy nhiên nếu quá visa mà do dịch vẫn chưa về nước được thì vẫn gia hạn tiếp. Tư cách này, nếu ngắn hạn là không có bảo lãnh được người thân.
Các em đã đi diện visa kỹ năng đặc định ví dụ như ngành nhà hàng, bị mất việc thì cũng có thể xin qua dạng Hoạt động đặc biệt để làm nghề khác.
Đây là tin khá vui trong tình trạng có thể 1/3 thực tập sinh VN (khoảng 100.000 người) sẽ không có việc làm. Tuy nhiên ngoài những ngành không bị ảnh hưởng như chăm sóc người già, may mặc, chăn nuôi, nông nghiệp… thì các ngành khác rất khó tìm chỗ để xin vào làm việc.
Trước mắt ngành nông nghiệp đang thiếu người vì số lượng thực tập sinh hay kỹ năng đặc định không nhập cảnh được. Chính sách thay đổi trên có thể là một giải pháp.
Tuy nhiên, những qui tắc do Nhật đặt ra cho chế độ TTS, ví dụ sau thời gian 3 năm thực tập phải về nước làm đúng ngành, chế độ thi kỹ năng căn bản và tay nghề bậc 3 sẽ như thế nào? Chuyển ngành sẽ thi làm sao? Hết hạn visa 3 năm thì có tiếp tục gia hạn thêm 2 năm Hoạt động đặc biệt hay lại trở về visa TTS?
Sẽ là một vấn đề đau đầu. Không chừng qua tình huống đặc biệt này chính phủ Nhật phải suy nghĩ thay đổi lại chế độ thực tập sinh.